Z rebalansom proračuna uskladili prihodke in porabo

Velenjski svetniki so na današnji seji uskladili prihodke in porabo z rebalansom proračuna. Po besedah župana Bojana Kontiča gre predvsem za časovne prerazporeditve posameznih načrtovanih aktivnosti, predvsem investicij, ki so jih načrtovali z nepovratnimi sredstvi. Ker ti kasnijo jih nekoliko zamikajo. Do sprememb prihaja tudi zato, ker niso dobili odškodnine Termoelektrarne Šoštanj v višini 750 milijonov evrov. Na drugi strani pa so odprodali več zemljišč in stanovanj in pobrali tudi več nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Tako ostaja proračun vseeno uravnotežen in investicijsko naravnan.