Z novim CT aparatom do celovite CT diagnostike

Celje, 6. oktobra – Celjska splošna bolnišnica se lahko pohvali z novim CT aparatom Siemens Definition Force, na katerem so v začetku oktobra začeli s prvimi obravnavami pacientov. Kot so sporočili, se je lani decembra nepričakovano pokvaril eden od dveh CT aparatov, na katerih je bolnišnica do takrat izvajala CT diagnostiko. Ker zaradi starosti aparata iz leta 2009 proizvajalec zanj ni več zagotavljal rezervnih delov, so morali to dejavnost skrčiti in organizirati na enem CT aparatu. Na njem so izvajali predvsem preiskave, ki so jih za svoje paciente predpisovali njihovi bolnišnični oddelki, medtem ko so zunanje napotitve morali zavračati. Takoj po okvari starega CT aparata so stekli postopki javnega naročanja za nov aparat.

CT aparat Siemens Definition Force je eden najbolj tehnološko dovršenih CT aparatov. Vsebuje najnovejšo tehnologijo, ki vsebuje dodatne filtre in aplikacije za zagotavljanje izvedbe visoko kakovostnih preiskav ob nižji prejeti dozi. Predstojnik Radiološkega oddelka Dušan Ačkun, dr. med., specialist radiologije, poudarja veliko hitrost in nizko sevalno aktivnost aparata, kar je za sevalno obremenjenost pacientov zelo pomembno.

Z novim CT aparatom bodo v bolnišnici lahko izvajali: preiskave na srčnih žilah za potrebe kardiologije, preiskave na ostalem ožilju za potrebe angiologije, preiskave prsnega koša in trebuha, skeleta z omogočeno odstranitvijo kovinskih artefaktov in glave, ultra visoko ločljive preiskave ter punkcije organov z možnostjo v 3D planiranju.

Pred montažo novega aparata so morali obnoviti tudi prostore CT diagnostike. Vrednost investicije v nov aparat in gradbeno obrtniška dela, potrebna za njegovo vgradnjo, je skoraj 2 mio EUR.