Z Lokalcem do jezer tudi ob vikendih

Od tega vikenda naprej v juliju in avgustu bo na rumeni progi ob sobotah čas vožnje Lokalca podaljšan do večera. Vozil pa bo tudi ob nedeljah. Že od te sobote naprej bo brezplačen avtobus Lokalc ob vikendih vozil od 8. ure dalje iz Avtobusne postaje Velenje do Restavracije jezero. Zadnji Lokalc se bo proti mestu odpeljal ob 19.28.

Lokalc je brezplačna storitev javnega prevoza v Mestni občini Velenje, ki vozi po petih progah: rumeni (krožno v eno smer), rdeči, modri, zeleni, oranžni in proga do pokopališča Podkraj. Prvo postajališče za vse proge je Avtobusna postaja Velenje. Na vseh postajališčih so informativne table z voznim redom za posamezno postajališče.

Vozni red je objavljen tudi na spletni strani Mestne občine Velenje ter izvajalca prevozov podjetja Nomago.