Vse za to, da bi bili ljudje čim manj osamljeni

3. december je mednarodni dan invalidov. Med organizacijami, ki skrbijo za lažje in bolj vključujoče življenje invalidov v občini, je že od leta 1986 Društvo Invalid Konovo – društvo gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo. Je prostovoljno, samostojno, nepridobitno društvo, vanj pa se združujejo invalidi in druge fizične osebe zaradi zagotavljanja, zadovoljevanja, zastopanja in zagovarjanja posebnih in skupnih interesov invalidov, medsebojne pomoči in uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov na lokalni in državni ravni.

Po reorganizaciji leta 2004 je društvo postalo eno od ustanoviteljev Zveze društev Invalid Slovenije. Od leta 2012 ga vodi Ladislav Bračič.

»Naše osnovno poslanstvo je ohranjanje zdravja članov in preprečevanje osamelosti in vsi progami imajo moto, da skušamo ljudi angažirati za gibanje, ustvarjanje, vključenost. Aktiven starejši človek je veliko manjše breme za družino in za celotno skupnost, kot človek, ki obupa in ne vlaga v svoje življenje. Uporabniki naših programov so gibalno ovirani, osebe z invalidnostjo, osamljeni starejši, mlajši invalidi in člani društva Invalid. Programe, dejavnosti načrtujemo tako, da najbolj ustrezajo uporabnikom, kar ugotavljamo z evalvacijami. Visoka udeležba uporabnikov in veliko število prostovoljcev nam zagotavlja, da smo uspešni, da delamo dobro v korist različnih potreb, različno oviranih invalidov, starejših osamljenih uporabnikov in pomoči potrebnim,« pove Bračič.

Trije državni in pet lokalnih programov

Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobivajo na razpisih FIHO in MO Velenje (za socialo, zdravstvo in športno področje), iz članarine in prispevkov uporabnikov. V društvo je včlanjenih 380 oseb.

Društvo izvaja tri programe na državni ravni in pet na lokalni ravni. Državni programi so ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo v slovenskih zdraviliščih, invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija ter organizacija in izvedba srečanj likovnih in kulturnih skupin invalidnih oseb.

Na lokalni ravni izvajajo programe usposabljanje za aktivno življenje, to so delavnice ustvarjalnosti, program pomoč invalid invalidu, usposabljanje ortopedsko gibalno oviranih invalidov za samostojno življenje, plavanje in vadba v vodi ter invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija.

»Med športnimi programi imamo intenzivne treninge v pikadu, streljanju in ruskem kegljanju in v teh športnih panogah naši člani na tekmovanjih dosegajo odlične rezultate. Imamo redna plavanja v Termah Topolšica, fizioterapevtske vaje, nordijsko hojo skupaj s KU Gorenje,« našteva Bračič.

Zelo pa so ponosni na prostovoljce v svojih vrstah, ki pomagajo drugim članom na različne načine, predvsem pa pri preprečevanju osamljenosti