Vse več travniških požarov

Velenje/Celje – Na območju  Policijske  uprave  Celje  so  v zadnjih dneh obravnavali več travniških  požarov.  Topli dnevi so mnoge spodbudili k opravljanju del na  vrtovih, travnikih, sadovnjakih in  v vinogradih. Pri požiganju trave  in  vejevja  pa  se nemalokrat zgodi, da ogenj uide izpod nadzora in  ogrozi zdravje in življenje ljudi ter njihovo premoženje. Vse, ki nameravajo v naravnem okolju kuriti opozarjajo, da je v Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju  določeno, da je potrebno kurišče v naravnem okolju urediti tako, da je obdano z negorljivim materialom, da je območje vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi; da mora kurišče  ves čas kurjenja nadzorovati polnoletna oseba in da je potrebno po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasiti. Prav  tako  je določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h, ne sme začeti s kurjenjem oziroma je treba s kurjenjem takoj prenehati.