Vse več odpadkov

V Sloveniji je v letu 2018 nastalo skoraj 8,4 milijona ton odpadkov, od tega jebilo kar 59 % gradbenih odpadkov. Komunalnih odpadkov je bilo 1.025.000 ton (ali 12 % od vseh v Sloveniji nastalih odpadkov), od tega jih je bilo 71 % zbranih ločeno. Prebivalec Slovenije je v letu 2018 v povprečju proizvedel 495 kg komunalnih odpadkov, 17 kg več kot leto poprej.