Vrtec Velenje eden večjih slovenskih vrtcev

V Vrtec Velenje je bilo ob koncu preteklega šolskega leta vključenih kar 1.508 otrok. Je eden največjih slovenskih vrtcev, ki deluje na 17 lokacijah. V povprečju se tekom vsakega šolskega leta število oddelkov zaradi novih vpisov poveča kar za pet oddelkov (skupaj 90 oddelkov). V Mestni občini Velenje omogočajo varstvo predšolskih otrok vsem staršem, ki izrazijo to potrebo in nikogar ne zavrnejo zaradi prezasedenosti. Zaradi povečanih potreb pripravljajo prostorsko umestitev in idejne rešitve za nov vrtec v Škalah. V lanskem letu so v enoti Lučka prenovili centralno kuhinjo ter 20 tisoč evrov namenili za vzdrževanje igrišč in nakup igral.

Vrtec Velenje je v šolskem letu 2022/23 na osnovi vpisa, potreb in želja staršev otroke razporedil v 83 oddelkov dnevnega programa na 17 lokacijah. V zimskem in spomladanskem času se je število oddelkov zaradi vključevanja mlajših otrok povečalo. V letu 2022 je bilo na podlagi odločb ter zapisnikov o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami vključenih 36 otrok v redne oddelke in 17 otrok v razvojne oddelke. V osnovno šolo se je vpisalo 310 otrok, 34 šoloobveznih otrok je z odlogom šolanja ostalo v vrtcu še za eno šolsko leto (5 več kot v preteklem šolskem letu).

V Vrtcu Velenje je zaposlenih 228 oseb vzgojnega kadra, skupno je sistematiziranih 278 delovnih mest.