Vrtec Šoštanj deluje na treh lokacijah

Vrtec Šoštanj v tem šolskem letu obiskuje 373 otrok. Deluje na treh lokacijah, v Šoštanju ima Vrtec  16 oddelkov, ki jih obiskuje 281 otrok, v Topolšici so štirje oddelki s 60 otroki in v Gaberkah dva oddelka, ki ju obiskuje 32 otrok. Ravnateljica, mag. Milena Brsunjak pravi, da imajo na vseh treh lokacijah odlične pogoje za izvajanje predšolske dejavnosti, da pa si v bližnji prihodnosti, glede na število otrok, želijo v Gaberkah vrtec razširiti in obnoviti. Vpis novih otrok v Vrtec Šoštanj bo potekal od 3. do 14. aprila.