Vrtec Lučka ima novo kuhinjo

Enota Lučka Vrtca Velenje je bila zgrajena v novem središčnem jedru Kardeljeve ploščadi leta 1981. V enoti je devet oddelkov za otroke stare od enega do šest let, dva starejša oddelka delujeta na OŠ Šalek. Posebnost enote sta izmenska oddelka, v katera so vključeni otroci, ki potrebujejo varstvo tudi v popoldanskem času. Prav v tej enoti pa se lahko pohvalijo z obnovljeno kuhinji.

Zaradi dotrajanosti opreme in vse večjega vpisa otrok v Vrtec Velenje je bilo potrebno obnoviti kuhinjo v Vrtcu Lučka, v kateri poteka priprava obrokov za več kot polovico otrok, ki obiskujejo Vrtec Velenje, so sporočili z Mestne občine Velenje. Slednja je kot ustanoviteljica Vrtca Velenje dolžna zagotavljati primerne prostore za izvedbo predšolskega programa.

»Obnova kuhinje je zajemala vsa gradbeno-obrtna dela, vključno z vsemi strojnimi in elektro inštalacijami. Nabavili smo tudi opremo, ki omogoča pripravo skoraj 200 obrokov več kot do sedaj. Do sedaj so pripravljali okrog 500 obrokov dnevno, sedaj pa jih bodo lahko skoraj 700. Vrednost investicije za gradbeno-obrtniška dela je znašala 512.998 evrov, nakup opreme pa 132.671 evrov. V času prenove kuhinje so bili otroci iz enote Lučka razporejeni po drugih enotah Vrtca Velenje, hrano za njih pa so pripravljali v kuhinjah osnovnih šol. Z 2. novembrom začne kuhinja v enoti Lučka obratovati in se bodo vsi otroci lahko vrnili nazaj v enoto Lučka« so sporočili z občine, kjer dodajajo, da v Vrtcu Velenje zagotavljajo možnost vpisa otrok za vse starše, ki za to izkažejo interes