Vrstomati za manjše čakalne vrste?

Po vzoru bolnišnic v Izoli, Novem mestu in na Jesenicah so tudi v Splošni bolnišnici Celje uvedli elektronski vpis bolnikov. Najkasneje do konca tega meseca bodo postavili 10 vrstomatov oziroma bodo ti na vseh oddelkih razen na oddelku za infekcijske bolezni. Vrednost naložbe, ki prinaša prednost za bolnike in tudi za zaposlene, ocenjujejo na blizu 20 tisoč evrov.

Postopek elektronske prijave je podoben nekdanjemu elektronskemu potrjevanju zdravstvenih izkaznic, s katerim tudi starejši niso imeli težav. Bolnik, ki je na podlagi napotnice naročen na pregled ali poseg, ob prihodu v bolnišnico stopi do vrstomata in vstavi v predvideno režo zdravstveno izkaznico. Naprava preveri status njegovega osnovnega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in če ima te stvari urejene, mu vrstomat natisne listek, na katerem je napisano, v kateri ambulanti bo obravnavan in ura, kdaj je naročen. Z listkom se napoti pred ambulanto, v kateri bo opravil zdravstveno storitev. Hkrati z registracijo se na računalniku pristojne medicinske sestre »odpre« zdravstvena obravnava bolnika, tako da sestra ve, da je ta že v bolnišnici. Če ima bolnik težave zaradi neurejenega zdravstvenega zavarovanja ali neveljavne napotnice težave pri vpisu oziroma pri elektronski registraciji, ga navodila usmerijo na vpisno mesto, na katerem mu bodo pomagali rešiti nastali položaj zaposleni.

Z uvedbo vrstomatov napovedujejo večje zadovoljstvo bolnikov, saj tem ne bo več treba čakati na vpisnih mestih, tako kot so doslej, sploh med 8. in 10. uro. Za zaposlene pa novost pomeni razbremenitev nekaterih administrativnih del, zato bodo imeli več časa za pripravo izvidov, kar pomeni, da bodo bolniki do njih prišli hitreje kot doslej.

Zaradi vrstomatov v bolnišnici ne načrtujejo odpuščanj, ampak bodo zaposlene prerazporedili in s tem zmanjšali potrebe po novih zaposlitvah.