Vrednotnice niso izpolnile pričakovanj

VELENJE – Lanski januar je prinesel novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Po enem letu se vse bolj kaže, da sprememba ni prinesla pozitivnih učinkov. Registriranih je bilo manj del kot je bilo pričakovati, pa tudi prodanih je bilo manj vrednotnic, kot so računali. Na Upravni enoti Velenje so lani evidentirali 89 priglasitev osebnega dopolnilnega dela in prodali skupno 263 vrednotnic. Najbnolj pogosta vrsta del, ki so jih ljudje izvajali kot osebno dopolnilno  dejavnost, je bila občasna pomoč v gospodinjstvu ter izdelovanje in popravilo izdelkov.