Vrednost del blizu 500 tisoč evrov

Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, v sklopu rednih vzdrževalnih del izvaja v občini Rečica ob Savinji nekatere protipoplavne ukrepe in čiščenje strug vodotokov.Tako so na povodju reke Savinje v minulih dneh odpeljali več kot 2 tisoč kubičnih metrov proda na najbolj kritičnem odseku pod zaselkom Trnovec, v polnem zamahu so vzdrževalna dela na vodotokih Rečica in Lučnik, največja sanacija pa v teh dneh poteka na Grušoveljskem jezu. Vrednost del ocenjujejo na 500 tisoč evrov.