Vpisali več kot 930 otrok

Velenje – Na velenjski glasbeni šoli, ki je tretja največja v državi, po uspehih pa na samem vrhu, so z vpisom v novo šolsko leto zelo zadovoljni. Za zdaj so vpisali več kot 930 otrok. Srednješolski glasbeni program bo obiskovalo 36 dijakov vzporednega izobraževanja in 41 dijakov umetniške gimnazije. Mestna občina Velenje je v letošnjem letu v občinskem proračunu glasbeni šoli namenila sredstva za dodatni program, tekoče materialne stroške ter za investicijsko in redno vzdrževanje nekaj manj kot 185 tisoč evrov.