Vpis v vrtec možen do 15. marca

Redni vpis predšolskih otrok v Vrtec Velenje za novo šolsko leto še do 15. marca poteka v prostorih vrtca Vrtiljak. Vlogo najdejo starši na spletni strani Vrtca Velenje. Kot pravi ravnateljica Nataša Doler, letos v zvezi z razpisom ni večjih sprememb, v obvestilih pa starši izvedo, kaj morajo prinesti s seboj.

»Vpisujemo otroke, ki se bodo vključili v vrtec v septembru in oktobru,« izpostavi Dolerjeva in doda, da lahko starši otroka tudi prepišejo v drugo enoto ali drug program Vrtca Velenje. »Gre za starše, katerih otroci so že vključeni pri nas. To vlogo je treba oddati do 22. marca strokovnemu delavcu v skupini, torej vzgojiteljici ali vzgojitelju.«
O vzrokih za prestavitev pa pravi: »Morda starši v preteklosti niso mogli vpisati otroka v želeno enoto ali so se preselili, zato je prav, da jim damo možnost, da lahko otroka v naslednjem šolskem letu predstavijo tja, kamor si želijo. Otroci ob prestavitvah drugam običajno nimajo težav. S pomočjo vzgojiteljic se jim razloži, zakaj se selijo v drugo enoto, pomembno pa je, da odrasli, opremljeni z znanjem, razumemo morebitno stisko otrok, če do nje pride. Naša naloga je otrokom zagotoviti podporo in razumevanje v vseh življenjskih situacijah,« pojasnjuje ravnateljica.

V zadnjem letu so vpisali otroke v 82 oddelkov, kar je za en oddelek manj kot v preteklem šolskem letu. Pričakujejo, da bo število vpisanih otrok v letošnjem šolskem letu podobno. »To je za nas idealno, saj se ujema s prostorsko kapaciteto našega vrtca.« O večjih investicijah v letošnjem letu ne razmišljajo. Osredotočeni so predvsem na vzdrževalna dela v prostorih posameznih enot vrtca in skrb za stavbe.