“Vozni red” Kamerata

Kamerat, s katerim v Mestni občini Velenje omogočajo brezplačne prevoze namenjene starejšim od 65 let ter gibalno oviranim občankam in občanom, ki nimajo drugih možnosti prevoza, v času med 26. decembrom 2022 in 6. januarjem 2023 ne bo vozil.