Volitve bodo 11. oktobra

Velenje – Če županu preneha mandat pred potekom mandata, kot se je to zgodilo v Velenju zaradi smrti Bojana Kontiča, se opravijo nadomestne volitve. Pristojnost, da jih razpiše, ima Občinska volilna komisija. Potekale bodo 11. oktobra, to pa je tudi prvi možen datum po dnevu ugotovitve občinskega sveta o prenehanju mandata. Izvedene morajo biti namreč v 60 do največ 90 dneh po razpisu. Občinska volilna komisija se je za ta datum odločila zaradi situacije s »korono«, ki je za zdaj še ugodna, ne ve pa se kakšna bo novembra ali decembra. Če bi volitve razpisala 18. oktobra, bi bil morebitni drugi krog volitev1. novembra, na dan spomina na mrtve, kar bi bilo po oceni komisije neprimerno. Če pa bi prvi krog nadometnih volitev razpisali 25. oktobra, bi morebitni drugi krog potekal novembra, ko bi se situacija situacija glede korone utegnila bistveno poslabšati.