Volilna pravila

V tedniku Naš čas in na Radiu Velenje (107,8 MHz in 88,9 MHz) bomo nadomestne volitve za župana Mestne občine Velenje, ki so razpisane za  25. oktobra, spremljali v skladu s svojo neodvisno usmeritvijo in profesionalnimi novinarskimi načeli.

Volilno dejavnost vseh strank in kandidatov bomo spremljali skladno z uredniško politiko, ki ne daje prednosti nobeni stranki ali kandidatu/ki. Spoštovali bomo načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, človekovo osebnost in dostojanstvo ter politično uravnoteženost. Pri tem bo uredništvo o vsebini, dolžini in načinu njihovega predstavljanja odločalo samostojno. V tedniku in na radiu bomo o predvolilnih dejavnostih strank in kandidatov poročali sami.

Objavljanje strankarskih stališč, sporočil in oglasov bo možno v obliki plačanih obvestil. Zanje je pripravljen poseben cenik. Seveda pa bomo v vseh primerih poskrbeli, da ta sporočila ne bodo presegala splošnih civilizacijskih norm in medčloveških odnosov.

Skladno z zakonom o volilni kampanji bomo zagotavljali vsem organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za oglaševanje med volilno kampanjo. Morebitne pripombe bomo presojali le v primeru, če bodo na nas naslovljene v pisni obliki.

Uredništvi Našega časa in Radia Velenje