Vodstvi HSE in SDH pokazali ignoranco do lokalnih skupnosti?

V SDE Slovenije se zavzemamo za dialog in mirno reševanje odprtih vprašanj v slovenski energetiki, zato smo veseli vsake priložnosti za odkrit pogovor.

Ko smo prejeli novico, da so predstavniki HSE in SDH odpovedali udeležbo na današnji skupni izredni seji občinskih svetov občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, smo bili še posebej razočarani saj stanje HSE ni samo interna stvar podjetja, ampak je zaradi pomena družbe ter nenazadnje lastništva tudi stvar vseh državljank in državljanov Slovenije, še posebej pa občank in občanov treh občin, ki so sklicale skupno nujno sejo občinskih svetov. Morebitne posledice slabega upravljanja tako HSE kot TEŠ, ki se lahko v prihodnje pokažejo celo v moteni oskrbi z električno energijo,  bomo čutili namreč vsi.

V sindikatu delavcev v energetiki (SDE) obžalujemo, da v vodstvi HSE IN SDH nista zmogli toliko poguma, da bi se javno pogovorili o problematiki delovanja Termoelektrarne Šoštanj in posledično celotnega HSE. Odpoved udeležbe je samo še en od kamenčkov mozaika, ki potrjuje naše mnenje, da vodstvi obeh družb nista sposobni socialnega dialoga in nista kompetentni za vodenje podjetij, ki sta v lasti slovenskih davkoplačevalcev in davkoplačevalk.

Upravi HSE in TEŠ po našem prepričanju že več let zavajata slovensko javnost s prirejenimi podatki o slabih ali celo katastrofalnih razmerah v družbah HSE in TEŠ. Menimo, da je dejansko stanje bistveno drugačno, ko ga javno prikazujejo. Nenazadnje je dokaz manipulacije z informacijami tudi to, da je bonitetna ocena HSE boljša kot bonitetna ocena »državne srebrnine« – Telekoma.  Ta ocena je ostala taka tudi po nekaterih, po našem mnenju popolnoma zgrešenih poslovnih odločitvah v zadnjih treh letih.

Vodstvi HSE in očitno tudi SDH očitno ne želita javno odgovarjati na številna argumentirana vprašanja v zvezi s poslovnimi odločitvami zadnjih let.

Branko Sevčnikar, predsednik SDE Slovenije