Vodovod Loke – Jurk ima uporabno dovoljenje

Velenje – Prejšnji tedenje bilo izdano uporabno dovoljenje za vodovod Loke–Jurk v Krajevni skupnosti Paka, kjer so doslej dokončali prvo fazo izgradnje. Ta je stekla septembra lani na dveh odsekih v skupni dolžini 3 kilometre in 200 metrov. Nanj se je že priključilo 14 gospodinjstev. Sočasno so zgradili še hidrantno mrežo z nadzemnimi hidranti in vodnimi zbiralniki za stalno hrambo požarne vode. Dela, ki jih je izvedlo podjetje Nizke gradnje Rošer so bila končana decembra lani, Mestna občina Velenje pa je zanje odštela dobrih 242 tisoč evrov.