Vodo iz Tresimirjevega studenca odsvetujejo

Komunalno podjetje Velenje je opravilo analizo vode v Tresimirjevem studencu. Vzorčenje so opravili 8. avgusta, analiza pa je pokazala, da voda za pitje ni ustrezna, saj določeni parametri presegajo predpisane mejne vrednosti. Občina Šoštanj je v zvezi s kakovostjo vode, po kateri segajo številni, naročila še eno anilzo in sicer pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano iz Celja. Rezultati analize bodo znani v teh dneh, do takrat pa pitje vode odsvetujejo.