Vodna ujma ogrozila izvedbo več kot polovice projektov

Zaradi posledic avgustovske vodne ujme se z velikimi težavami srečujejo tudi izvajalci projektov v okviru Las-a Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Ivica Orešnik, direktorica zavoda Savinja – vodilnega partnerja, pravi, da je zaradi posledic poplav ogroženih več kot polovica projektov.

»Pri izpolnjevanju obveznosti iz naslova prejetih odločb o pravici do sredstev za izvedbo projektov smo zaradi posledic vodne ujme upravičenci na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj že naslovili prošnje za uveljavljanje višje sile, kar poplave zagotovo so. Beležimo primere, ko so naložbo izvedli, a jo je ujma »odplaknila« ali ogrozila. Med slednjimi je zeliščna pot, ki so jo uredili v Občini Šmartno ob Paki. Projekt je eden od projektov sodelovanja med Las-i Ko zadišijo zeli.  Pri nekaterih projektih je poškodovana oprema, pri drugih infrastruktura in podobno. Skupaj imamo v tem programskem obdobju odobrenih 15 projektov za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) preko treh javnih pozivov in en projekt neposredne potrditve. Za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) pa imamo odobrenih 13 projektov preko razpisov in en projekt neposredne potrditve. Več kot polovica jih je zaradi posledic poplavah ogroženih.«

Prav tako za vse dokončane projekte, dodaja sogovornica, obveščajo kontrolne organe o spremembi stanja po vodni ujmi, za dva projekta, ki sta še v izvajanju, pa zaradi posledic naravne nesreče prosijo pristojne bodisi za izločitev določene aktivnosti bodisi za dovoljenje za spremembo izvedbe aktivnosti. V Lučah so, na primer, nameravali urediti pohodno pot, a je brv preko reke Savinje pri Igli odnesla voda. Dovoljenja za ponovno postavitev brvi občina skoraj zagotovo kmalu ne bo dobila, zaradi tega pa je ogrožena izvedba projekta Erjavčeva jama. »Upamo, da bodo kontrolni organi upoštevali spremembe zaradi višje sile in da ne bomo deležni kakšnih kazni, ker določenih aktivnosti ne bo.« Na omenjeno agencijo so do zdaj oddali za sklad EKSRP devet prošenj, na MKRR pa tri obvestila o višji sili, poslali pa jih bodo, pravi Orešnikova, še najmanj toliko.