Vloge za prijavo škode zaradi neurij in humanitarno pomoč

Mestna občina Velenje je od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje prejela Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem od 1. do 6. avgusta 2023. Zato MO Velenje poziva oškodovance, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma infrastrukturi zaradi posledic neurja z obilnim deževjem med 1. in 6. avgustom, da škodo prijavijo do 7. septembra.

Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev o humanitarni pomoči za prizadeto prebivalstvo po nedavnih ujmah. Dodeljevanje javnih sredstev bo za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev ter za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih, ki jih je ujma prizadela v času od 12. julija do 2. avgusta 2023. Rok za oddajo vlog je 28. avgust.

Komisije bodo po prejemu obrazcev opravile oglede na terenu.

Oškodovanci lahko vloge oddajo izključno na predpisanih obrazcih, ki so dostopni na spletni strani Mestne občine Velenje (Za občane, e-VLOŽIŠČE | velenje.si).

Vloge pošljite na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, po elektronski pošti na naslov info@velenje.si ali oddajte osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje v času uradnih ur.

V Mestni občini Velenje trenutno zbirajo vloge oškodovancev za:

  • škodo zaradi posledic neurja med 17. in 25. julijem – rok: 28. avgust 2023
  • za humanitarno pomoč po ujmah – rok: 28. avgust 2023
  • škodo zaradi posledic neurja z obilnim deževjem med 1. in 6. avgustom – rok: 7. september 2023.

Mestna občina Velenje nima neposredne zakonske podlage za izplačila povračil škode, ki je v ujmah nastala fizičnim in pravnim osebam, ampak je to pristojnost države Republike Slovenije.