Vloge za neprofitna stanovanja

Nazarje – Občina Nazarje je objavila razpis za oddajo vlog za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem, ki se bodo izpraznila ali na novo pridobila v letih 2019, 2020 in 2021. Pri tem je oblikovala dve ločeni prednostni listi, in sicer listo A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na dohodek niso zavezanci za plačilo varščine. Ta stanovanja so v blokih v Nazarjah in Lačji vasi. Lista B pa je namenjena oddaji stanovanj mladim in mladim družinam, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem. Ta stanovanja pa so v novem poslovno-stanovanjskem objektu v Nazarjah. V tem trentuku ima lokalna skupnost na voljo eno stanovanje.