Vloga učitelja se skozi čas spreminja

Letošnje obeleževanje svetovnega dneva učiteljev je potekalo pod geslom Preobrazba izobraževanja: samo z učiteljicami in učitelji. V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije opozarjajo na preobremenjenost, slabo plačilo in podcenjenost učiteljskega poklica. Predsednica SVIZ Jelka Velički je izpostavila, da se skozi leta tudi učiteljski poklic spreminja. »Spremenili so se pogoji, način dela, marsikaj je prijetnejše tudi za učence. Prav je, da učitelji opozarjamo na to, kar nas pekli, v dobro zaposlenih, dijakov in učencev.

S kakšnimi težavami se učitelji soočajo?

»Velikokrat sem omenila, da raziskave Izobraževalne internacionale opozarjajo na nujnost dostojne zaposlitve in urejenih delovnih razmer za učitelje, ki veljajo tudi za učiteljski poklic v Sloveniji. Žal nas tisti, ki bi nas morali slišati, ne slišijo in ne ukrepajo. Ponavljamo, da je učiteljski poklic podcenjen, da je delo vrednoteno slabše kot izobrazbeno primerljivo na drugih področjih, da zaposleni čutimo nezaupanje v delo, čeprav je vloga pri podpiranju in razvoju izobraževanja velika. Žalosti nas, da so predlogi, ki so podkrepljeni z izkušnjami praktikov, preslišani. Zlasti po zadnjih dveh letih prihaja do izgorelosti in preobremenjenosti pedagoških delavcev, vendar to nista temi, ki bi zanimali odločevalce. Tudi pomanjkanje učiteljev je vse večje, za mlade je pedagoško delo nezanimivo, zaenkrat ni pravih odzivov od tistih, ki bi morali o tem razmišljati.«