Vključiti je potrebno vse sredine

V sejni sobi občine Šmartno ob Paki so 8. marca člani sveta županov Saša pozornost namenili dvema temama, in sicer seznanitvi s predlogom projekta Turizem je prihodnost ter predstavitvi namena ter ciljev raziskovalne naloge »Priložnosti za delo in življenje mladih v Saša regiji v obdobju do leta 2030« v okviru javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja Saša Velenje.

Vanj so vključili 20 projektov, prispelih na javni razpis v zvezi s turizmom tako s področja javnega kot zasebnega sektorja. V njem so med drugim predvideli pet produktov (kolesarjenje, pohodništvo, kmetije in kulinarika, Golte in zima ter sprostitev v neokrnjeni naravi). Izvajali naj bi ga dve do tri leta, ocenjeni stroški naj bi znašali približno 195 tisoč evrov, za njihovo pokritje so predvideli tri vire financiranja.

V razpravi so bili župani kritični do predloga projekta, sploh velenjski Bojan Kontič, kasneje so ga pri tem podprli še drugi. Ta je med drugim poudaril, da je treba pri tej »zgodbi« vedeti, kaj želijo, da bodo bolje tudi izkoristili denar, ki bi bil za to na voljo. »Predvsem pa je treba dati na skupni imenovalec vse, ki se ukvarjajo s turizmom v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini in se povezati. Naš skupni interes morajo biti turistični produkti, ki bodo omogočili razvoj dejavnosti in s tem napredek Saša regije. Morebitno skakanje v zelje ni potrebno, ker se lepo dopolnjujemo.« Skupen in usklajen projekt naj bi obravnavali na eni od prihodnjih sej Sveta županov Saša, prav tako pa naj bi oblikovali projektno skupino, sestavljeno iz vseh predstavnikov občin v regiji.

Na zavodu Center za razvoj terciarnih dejavnosti v regiji Saša so pristopili k izdelavi raziskovalne naloge z naslovom Priložnosti za delo in življenje mladih v omenjeni regiji do leta 2030. Z njo želijo – je dejal zunanji strokovni sodelavec centra ter koordinator pri omenjeni raziskovalni nalogi dr. Franc Žerdin – lokalne skupnosti, tukajšnje gospodarstvo, predvsem pa mlade seznaniti z možnostmi izobraževanja v regiji in o poklicih, za katere se bodo lahko tu tudi zaposlili v omenjenem obdobju. Naloga je zelo zajetna, pri njeni izvedbi sodelujejo številni zunanji sodelavci zavoda, ustanove, institucije … Stala bo blizu 21 tisoč evrov, dve tretjini potrebnega denarja zanjo bo zanjo zagotovilo gospodarstvo, preostalo lokalne skupnosti. Župani so izdelavo projektne oziroma raziskovalne naloge ter v njej opredeljene cilje tudi sprejeli.