Visoke kazni za tiste, ki niso opravili vpisa v RDL

FURS v teh dneh izdaja plačilne naloge zoper tiste pravne osebe in zastopnike, ki kljub prejetemu obvestilu v e-Davkih, niso izvršili vpisa v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga vodi AJPES. FURS izreka globe v višini 6.000 EUR za pravno osebo in 400 EUR za odgovorno osebo! Izjema velja le za tiste za enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te družbe, vpis po ZPPDFT-1 zanje ni potreben.