Višje osnovne plače v Hisense

Predstavniki delodajalca in sindikata so se že od julija letos pogajali o prenovi obstoječe podjetniške kolektivne pogodbe Gorenja. Obe strani sta skozi konstruktivna in vsebinska pogajanja vseskozi sledili skupnemu cilju, to je dolgoročna in stabilna rast podjetja v dobrobit vseh deležnikov, ter se osredotočali na doseganje dogovora znotraj realnih finančnih okvirjev, ki bo sprejemljiv za obe strani.

Delodajalec bo v uresničevanje dogovora vložil skoraj 13 milijonov evrov na letni ravni (glede na leto 2022). V sklopu pogajanj so se dogovorili še za izplačilo letošnje božičnice, in sicer v vrednosti 850 evrov bruto.  Nihče od zaposlenih s sedmimi ali več leti delovne dobe v Hisense Europe ne bo imel več osnovne plače pod 1.151,77 evra bruto. Nova plačna lestvica bo veljala od 1. januarja 2023. Jasneje so opredelili podlago za izračun uskladitve plač, kjer opredelitev Skupine Gorenje, ki ni bila več aktualna, nadomeščako z družbami skupine Hisense Europe, podpisnicami podjetniške kolektivne pogodbe.

V sklopu pogajanj o spremembah in dopolnitvah kolektivne pogodbe sta se delodajalec in sindikat sporazumela tudi o višini letošnje božičnice, ki bo izplačana 20. Decembra, in sicer v višini 850 evrov bruto.

Več v Našem času št. 51, ki je izšel 22. decembra.