Višje cene čiščenja komunalne odpadne vode

Nazarje – Svetniki Občine Nazarje so na nedavni seji občinskega sveta potrdili predlagano povišanje cen storitev čiščenja komunalne odpadne vode za več kot 48 odstotkov brez DDV-ja. Na Komunali Mozirje, ki upravlja s čistilnimi naprava in sistemi kanalizacijskega omrežja v petih občinah v Zgornji Savinjski dolini, zagotavljajo, da s tem ceno storitve povišujejo za približno 22 centov. Višja cena storitve bo v veljavi, ko jo bodo potrdili tudi svetniki v preostalih štirih občinah.