Viadukt v Podgorju raste

V Podgorju pri Slovenj Gradcu so lani avgusta stekla začetna dela na tretji razvojni osi na območju Koroške. Dela na sklopu F – Jenina obsegajo gradnjo hitre ceste, priključne ceste, viaduktov Jenina in Visočnik, mostu Jenina in še nekatera druga dela.
Trasa hitre ceste v vkopu poteka v spustu z naklonom 5,12 odstotka in preide na viadukt Visočnik. Na levi strani na začetku viadukta Visočnik je načrtovana podporna konstrukcija. Trasa v nadaljevanju poteka v globokem vkopu pod kmetijo Visočnik, zato je na levi strani predvidena oporna konstrukcija. Pred priključkom Podgorje (ta sodi v naslednji sklop G – Podgorje) hitra cesta z viaduktom Jenina preči dolino Jenine na višini povprečno 15 metrov. Pod viaduktom je predvidena regulacija potoka Jenine. Sklop F – Jenina omogoča dostop do napadnega mesta za izkop predora Vodriž s severne strani. Med njegovo gradnjo trasa sklopa Jenina služi kot transportna pot.