Veste, kaj vse je v vaši kozmetiki?

V okviru evropskega programa Erasmus+ je bil zaključen triletni mednarodni projekt GreenGate, ki se je osredotočal na ozaveščanje o odgovorni izbiri in zdravi uporabi kozmetičnih izdelkov. Na predstavitvi projekta na Fakulteti za varstvo okolja je predavateljica Anja Bubik poudarila pomembnost prenosa znanja lokalni skupnosti. Projekt je prinesel izobraževalni portal, mobilno aplikacijo GreenScan, metodološki priročnik za učitelje in poučen blog, ki širijo zavedanje o škodljivih snoveh v kozmetiki in čistilih. Poleg tega so pripravili knjigo z izobraževalnim gradivom za varno in odgovorno uporabo kozmetičnih izdelkov, ki lahko dopolni učni program v šolah. Projekt sledi evropski Strategiji na področju kemikalij za trajnost in izobražuje ter ozavešča potrošnike o vplivu kozmetike na zdravje in okolje.

Projekt GreenGate je z združenimi močmi študentov, učiteljev ter partnerjev iz Češke in Slovaške razvil pet intelektualnih spletnih orodij, ki so na voljo v različnih jezikih, kar omogoča širjenje znanja in ozaveščenost o pomenu odgovorne uporabe kozmetike med širšo javnostjo. S tem projektom so tudi na Fakulteti za varstvo okolja v Velenju prispevali k zdravju posameznikov ter k trajnostnemu odnosu do okolja, in si želijo, da se njihovi izdelki in vsebine čim bolj razširijo ter koristijo za izobraževanje na tem področju, tudi v šolskih programih.

Več v Našem času št. 44, ki je izšel 3. novembra 2023.