Veliko pozornosti namenjajo neljubim dogodkom

Topolšica, 4. avgusta – V torek so Bolnišnico Topolšica obiskali predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Hercegovsko – neretvanjske županije iz Bosne in Hercegovine. Do tega srečanja je prišlo potem, ko sta stike navezala vodja kakovosti v tukajšnji bolnišnici in direktor tamkajšnjega zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Direktor Bolnišnice Topolšica prim. Leopold Rezar, mag. Brigita Putar, ki bdi nad sistemom kakovosti in vodja službe za informatiko Marko Oberstar so gostom predstavili nekatere novosti na področju kakovosti, predvsem pa, kako znotraj te obvladujejo nezaželene oziroma neljube dogodke.

»Obvladovanje in poročanje o neljubih dogodkih je nekaj, na kar smo v naši bolnišnici res ponosni. Tudi v Sloveniji smo bili v zvezi s tem doslej deležni že precej zanimanja,« pravi direktor.

Neljubi dogodek je vsak nepričakovan dogodek, ki je ali bi lahko povzročil pacientu škodo v času zdravstvene oskrbe in ni posledica narave pacientove bolezni. »Kadar sodelavci ugotovijo, da v delovnem procesu vse ne teče gladko, da se nekje zatika, to javijo vodstvu. To vsako tako zadevo obravnava, odpravi in prijavitelju tudi javi rezultate obravnave.«

Neljubi dogodki, ki so jih že obravnavali, so z zelo različnih področij. Recimo, da je pribor, ki ga uporabljajo bolniki, ki jedo kasneje, ostajal v bolnišničnih sobah in se ni vračal v kuhinjo. Z nekaj organizacijskimi prijemi so to uredili. Neljubi dogodek je lahko denimo tudi to, da medicinska sestra na temperaturnem listu ne zna prebrati navodil zdravnika. To so odpravili tako, da terapije zapisujejo s tiskanimi črkami. »To je urejeno tudi v sistemu kakovosti. Zdravnik vsako terapijo parafira. Temperaturni listi so tako popolnoma pregledni.«

Ob tem so v Bolnišnici poudarili, da je zelo pomembna prav prijava neljubega dogodka. Pozvali so zaposlene, da dogodek, ki bi lahko bil v škodo pacientu, zaposlenim, obiskovalcem, sodelavcem, javijo. Pri tem med prijavitelji ne iščejo krivcev, temveč poskrbijo, da se možnosti za pojav nezaželenih dogodkov zmanjšajo, na čim manjšo možno mero.