Veliko namenijo za šport

Velenje – Mestna občina Velenje močno podpira delovanje športnih društev in klubov, veliko pa vlaga tudi v športno infrastrukturo. V letu 2012 so z javnim razpisom med klube in društva razdelili dobrih 341 tisoč evrov, leto kasneje pa že 721 tisoč, saj so se sponzorji začeli umikati. Lani so razdelili 685 tisoč evrov, letos pa bodo za programe športa iz občinskega proračuna namenili kar 2 milijona 58 tisoč evrov. Znesek predstavlja 15 % vseh sredstev na področju družbenih dejavnosti oziroma 5 % celotnega občinskega proračuna.