Shod za ohranitev doline

Civilne iniciative Braslovč, Šmartnega ob Paki, Polzele ter vaška skupnost Podgora v občini Šmartno ob Paki nadaljujejo protest proti umeščanju hitre ceste 3. razvojne osi na območju njihovih občin. V soboto, 22. oktobra ob 10-tih bodo organizirale Veliki shod za ohranitev naše doline, kot so ga poimenovale. Ta bo na križišču pri kapeli v Parižljah pri Braslovčah.  Na njem, so zapisali na vabilu za shod, bodo zahtevali enakovredno preveritev in ovrednotenje tras hitre ceste od Velenja do avtoceste A1 z upoštevanjem zakonov in direktiv prostorskega razvoja.