Velike potrebe po kadrih

Velenje – V Esotechu so na pragu novega obdobja razvoja družbe v stabilnega regionalnega igralca, ki bo postavljal trende razvoja prihodnosti na področju ekologije, energetike in upravljanja družbene infrastrukture. V tem času so v pričakovanju večjega naročila za industrijsko čistilno napravo v Srbiji, čakajo samo še na podpis pogodbe, v kratkem pa pričakujejo tudi naročila za nekaj komunalnih čistilnih naprav na Hrvaškem. Obenem kot pravijo, čutijo, da se prebuja tudi domači trg. Ker je projektov, ki jih čakajo precej, teritorialna razpršenost pa velika, imajo velike potrebe po inženirskih kadrih, predvsem s področja gradbeništva, elektrotehnike in strojništva.