Velik korak za majhne korake

V občini Šmartno ob Paki je bila slovesnost, ki bi jo lahko poimenovali kar »velik korak za majhne korake«. Na njej so namreč svojemu namenu uradno predali skoraj 3 milijone evrov vredno naložbo na področju predšolske vzgoje – nov energetsko zgrajen prizidek k tamkajšnjemu javnemu vrtcu in energetsko saniran stari objekt vrtca. Oba sicer služita svojemu namenu od letošnjega 1. septembra dalje. »Danes lahko s ponosom praznujemo, se s ponosom veselimo, ker na svečanosti predajamo svojemu namenu največjo investicijo v samostojni občini Šmartno ob Paki. Praktično nov vrtec je velik in pomemben dolgoročni korak v skrbi za naše najmlajše,« je nagovoril zbrane na otvoritveni slovesnosti župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar.

Ob tej priložnosti je Kopušar povedal, da je bil leta 1985 v središču kraja zgrajen prvi javni vrtec v lokalni skupnosti, ki je takrat deloval pod okriljem Vrtca Šoštanj. Pred 13 leti so ga organizacijsko priključili šmarški osnovni šoli. Zaradi naraščanja potreb po predšolskem varstvu so pred skoraj 20 leti ob objektu postavili zabojnik kot začasno rešitev, dva oddelka vrtca pa sta gostovala v osnovni šoli. Čeprav je vseskozi tlela želja po ureditvi predšolskega varstva na eni lokaciji, je izvajanje dejavnosti potekalo deljeno vse do današnjih dni. Pri iskanju rešitev so se odločili za odstranitev zabojnika, na njegovem mestu pa so zgradili prizidek vrtca. Pred začetkom del so se srečevali z mnogimi birokratskimi ovirami, med drugim z zahtevo po gradnji zidu, ki bi varoval objekt pred 500-letnimi poplavami, in zaradi tega »izgubili« eno leto, hkrati pa je to podražilo naložbo. Zahtevna je bila tudi finančna konstrukcija investicije. »Z njo nismo povečali zmogljivosti javnega vrtca, ampak združili na eni lokaciji 8 oddelkov za 130 do 140 otrok ter ustvarili boljše razmere za izvajanje dejavnosti in delo zaposlenih. Po izdelani demografski študiji naj bi zmogljivost vrtca zadoščala za naslednjih 20 do 30 let.« Kljub otvoritvi vseh aktivnosti pri projektu še ni konec. Čaka jih še ureditev zunanje površine, kuhinje in dopolnitev igrišča z igrali.