Velenju zlati certifikat Zlati kamen

Na konferenci Zlati kamen, tradicionalnem srečanju deležnikov s področja lokalne samouprave, ki je osredotočena na prepoznavanje in nagrajevanje izjemnih pristopov v občinski prostorski politiki, so razglasili razvojno najbolj prodorne občine. Mednje se po najnovejši analizi ponovno uvršča Velenje, in sicer med prve tri v regiji na področjih učinkovitosti in življenjskega standarda. Velenje pa na državni ravni še posebej izstopa na treh ključnih področjih: učinkovitost, gospodarstvo in življenjski standard.

MO Velenje je bila prepoznana kot ena izmed vodilnih na področju razmer za življenje in delo, ki jih zagotavlja občanom in podjetjem in je tako prejela zlati certifikat Zlati kamen. Certifikat ni samo simbol odličnosti, temveč tudi uradno priznanje prizadevanjem za izboljšanje kakovosti življenja in poslovnega okolja v občini. Zlati kamen je sistem aktivnosti, ki merijo, ocenjujejo in spodbujajo razvoj na lokalni ravni. Certifikate ISSO podeljujejo vsako leto, od leta 2012 dalje. V raziskavo je vključenih več kot 50 ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi zadnja štiri leta. V analizo so vključene vse slovenske občine, zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja na ravni lokalne samouprave. MO Velenje je marca lani v okviru Zlatega kamna prejela tudi priznanje Občina zdravja.