Velenje večinoma podpira Šaleško EKO gibanje

Velenje – Kot pravijo na Velenjski občini po sredinem srečanju s Šaleškim EKO gibanjem, so si oboji enotni, da dodatnega onesnaževanja oz. negativnega vpliva na naše okolje ne bodo dovolili. Oboji si bodo zato prizadevali ustrezno zaščititi občanke in občane ter okolje.

Že na zadnji seji Sveta Mestne občine Velenje je podžupan Peter Dermol zato podal pobudo za ustanovitev skupine za civilni nadzor, ki bi vključevala strokovnjake z različnih področij in neodvisno presodila vpliv sosežiga alternativnega goriva v TEŠ. Podžupan je tudi na sestanku predstavnikom gibanja predlagal, da razmislijo, ali bi želeli s svojimi akterji sodelovati v tej neodvisni skupini. Skupina za civilni nadzor bi potem samostojno in neodvisno presojala, ocenjevala, podajala mnenja in informacije glede projekta sosežiga alternativnega goriva v TEŠ. Doslej te pobude v gibanju niso podpirali, saj so ocenjevali, da bi lahko izgubili svojo samostojnost.

Podžupan in predstavniki gibanja so se prav tako strinjali, da je Šaleška dolina v preteklosti žrtvovala že zelo veliko za energetsko oskrbo Slovenije, zato so sestanek sklenili s sklepom, da bodo zahtevali jasne odgovore, si pomagali tudi pri izmenjavi podatkov in storili vse, da do dodatnega onesnaževanja okolja ne pride.

Vendar pa so nianse, ki kažejo na razlike. Med tem, ko so v Eko gibanju proti vsem oblikam drugačnega kurjenja v Teš, kot lignita, in obenem zahtevajo zaprtje Teš, takoj s končanim delovanjem premogovnika pa so sklepi, ki so jih na zadnji seji skupščine občine Velenje sprejeli svetniki in svetnice manj izključujoči. Kot so med drugim zapisali, Svet Mestne občine Velenje ne bo dal soglasja tistim projektom, ki negativno vplivajo na naše življenjsko okolje, ki ogrožajo ali negativno vplivajo na zdravje ljudi in ostalih živih bitij ter ne prispevajo k razvoju Šaleške doline. Prav tako od odgovornih pričakujejo, da podajo celovite informacije, podkrepljene s strokovnimi in neodvisnimi analizami ter argumenti za in proti projektu sosežiga goriva SRF v TEŠ. S sklepom od Holdinga Slovenske elektrarne in povezanih družb zahtevajo pisno zavezo, da rešijo vsa odprta vprašanja, povezana z izkopavanjem premoga in proizvodnjo električne energije. Sklep torej vseeno dopušča možnost uveljavitve morebitnih kakovostnejših rešitev, kot so trenutno na voljo.