Velenje uspešno na evropskih razpisih

Velenje – Organ upravljanja programa Interreg Srednja Evropa je na spletni strani objavil rezultate drugega razpisa, na katerega se je prijavila tudi Mestna občina Velenje. Na razpisu so bili uspešni s petimi projektnimi predlogi, v štirih nastopajo kot projektni partner, v enem pa so v vlogi vodilnega partnerja. Skupna vrednost odobrenih projektov MO Velenje je 1.1 milijona evrov, od tega bodo 85 % prejeli s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Odobreni projekti so iz področja ohranjanja naravne in kulturne dediščine, energetske učinkovitosti javnih zgradb in infrastrukture in okolju prijazne mobilnosti.