Velenje pripravljeno na poslabšanje epidemiološke slike

Velenje  – Včeraj popoldan se je v mestni hiši sestal Sosvet za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje. Člani sveta so na seji razpravljali o dosedanjih aktivnostih ob prvem valu epidemije in izboljšavah ter pripravljenosti institucij v primeru slabšanja situacije. Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori je povedal, da je lokalna skupnost pripravila nov Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Velenje, da bodo ob morebitnem drugem valu epidemije pripravljeni še bolje. Po razpravi vseh članov sosveta so ugotovili, da so na poslabšanje epidemiološke slike dobro pripravljeni.

Andrej Rupreht, sodelavec občinske uprave, je predstavil nov Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Velenje in povedal, da je tudi vlada po prvem valu sprejela nov načrt, s katerim je nekatere pristojnosti ministerstev bolj opredelila, zato je bilo potrebno prilagoditi tudi njihov načrt ravnanja. Država je na občine naslovila zahtevo, da morajo v načrtih ravnanja poimensko določiti institucije, ki bodo prav tako pripravile dokumente, po katerih se bodo ravnale v primeru slabšanja stanja. Mestna občina Velenje je v svojem načrtu zajela širši krog institucij, ki skrbijo za normalno delovanje javnega življenja. Vse institucije morajo tudi poskrbeti, da imajo na zalogi za en mesec zaščitne opreme.

V primeru, da se stanje poslabša samo v naši občini, lahko načrt aktivirajo samo za območje naše občine. Poudaril je, da bodo, glede na dosedanje izkušnje, v primeru aktivacije načrta zelo pomembno vlogo imeli prostovoljci in nevladne organizacije, ki že sedaj pomagajo socialno šibkejšim.

Sledila je razprava s predstavniki različnih institucij, ki so povedali, kako se soočajo s trenutno situacijo in kako so pripravljeni na zaostritev razmer.

Predstavniki Zdravstvenega doma Velenje, Lekarne Velenje, Civilne zaščite Mestne občine Velenje, Mladinskega centra Velenje, Upravne enote Velenje, Centra za socialno delo Savinjsko-šaleška, enota Velenje, Policijske postaje Velenje, prometne policije, gasilcev, Skupne občinske uprave SAŠA regije, Šolskega centra Velenje, kolektiva ravnateljev osnovnih šol, Varstveno-delovnega centra Velenje, Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, Centra za vzgojo izobraževanje in usposabljanje Velenje so potrdili, da smo v Velenju dobro pripravljeni na različne situacije ob poslabšanju razmer. Za nekatere institucije bo še potrebno najti rešitve za povečanje količine zaščitne opreme, a večina institucij ima opremo pripravljeno. Vsi so se tudi strinjali, da je sodelovanje z lokalno skupnostjo in posameznimi institucijami zelo dobro.