Velenje prejelo znak Slovenia Green Destination GOLD

Slovenska turistična organizacija nam je za prizadevanja pri razvoju turizma podelila znak Slovenia Green Destination GOLD, ki je veljaven za triletno obdobje, in sicer do 28. februarja 2026. K zlatem znaku je pomembno pripomogel pridobljen naziv Mladinskega hotela Velenje z znakom Slovenia Green Destination. Pohvalili so tudi prizadevanja na področju izobraževanja turističnih ponudnikov. Kot zelo pozitiven premik je bila prepoznana vključitev Velenja v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 ter zasledovanje strategije podnebne nevtralnosti.

Destinacija Velenje, ki je do sedaj nosila znak Slovenia Green Destination SILVER, je k ponovni presoji v Zeleni shemi slovenskega turizma pristopila po novem standardu Slovenia Green, ki od destinacij zahteva še več angažmaja na področju trajnosti, kot ga je prejšnja verzija. Destinacija Velenje je ob tokratni presoji dosegla boljšo barvo znaka, saj so v vmesnem času pridobili nastanitev s certifikatom Slovenia Green Accommodation (Mladinski center Velenje), kar je eden izmed pogojev za zlato barvo znaka Slovenia Green Destination.

Najvišjo oceno je destinacija dosegla na področju kulture in tradicije. Z visoko oceno je bila MO Velenje  nagrajena za poslovanje turističnih podjetij in komunikacijo. Ta je rezultat izobraževanj s področja trajnosti, namenjenih turističnemu sektorju, in promociji trajnosti.