Velenje obiskala delegacija iz Albanije

Velenje je gostilo delegacijo predstavnikov ministrstva za notranje zadeve, agencije za podporo lokalni samoupravi in občinskih uradnikov iz mest Prrenjas, Korča in Berat v Albaniji, z namenom ogleda primerov dobrih praks pri izvajanju EU projektov in procesov. Obisk Velenja je bil del študijskega obiska, ki ga je organiziralo Združenje mestnih občin Slovenije v sklopu projekta TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument).

Predstavnikom delegacije so predstavili večje projekte v sklopu procesa prestrukturiranja ter projekt Misija EU za podnebno nevtralna mesta. Goste je zanimalo predvsem, na kakšen način bomo v proces izstopa iz premoga vključili lokalno skupnost, razmišljanje in vedenje vsakega posameznika.

Vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Karla Sitar je podrobneje predstavila projekta prenove Stare elektrarne v Center prihodnosti in industrijski inkubator TechHub. Seznanjeni so bili tudi s prenovo sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki predstavlja primer dobre prakse, saj poleg številnih drugih prednosti ogromno prispeva k čistejšemu ozračju v naši dolini. Gostje so pohvalili projekte, ki prispevajo k trajnostni mobilnosti (Bicy, Lokalc, gradnjo kolesarskih stez), projekte, ki spodbujajo prehod na zeleno in ljudem prijazno bivanje v mestnem središču, zeleni turizem ter urejenost in čistost mesta.