Velenje obiskal vodja Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

Danes dopoldan je župan sprejel Patricka Childa, namestnika generalnega direktorja GD za okolje v Evropski komisiji. Child je v Sloveniji na večdnevnem obisku, kjer se srečuje z mesti, vključenimi v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030. Na srečanju je župan Childu predstavil izzive lokalne skupnosti, vključno s prestrukturiranjem, preobrazbo daljinskega ogrevanja in nujno sanacijo stavb zaradi prehoda na nizkotemperaturni režim. Child je pohvalil prizadevanja Velenja za trajnostno in zeleno ravnanje ter zaželel uspešno izvedbo aktivnosti v okviru priznanja zeleni list v naslednjem letu.

Patrick Child trenutno obiskuje države EU in se srečuje z mesti, ki sodelujejo v Misiji 100, ter izmenjuje izkušnje in mnenja o doseganju zastavljenih ciljev. Glavni namen obiska v Sloveniji je izmenjava mnenj in izkušenj o napredku mest pri razogljičenju ter vzpostavitev možnosti za sodelovanje z nacionalnimi institucijami.

Mesta v Misiji 100 so se zavezala k pripravi Podnebne pogodbe, ki zajema akcijski načrt razogljičenja mesta do 2023 in investicijski načrt za izvedbo ukrepov. Partnerstvo med slovenskimi mesti v okviru Misije 100 je že prineslo konkretne rezultate, vključno z uspešno prijavo projekta UP-SCALE na program Pilotna mesta.

Po sprejemu na občini so gosta popeljali na ogled Premogovnika Velenje in delovišča pod zemljo, nato pa ga povabili na strokovno konferenco in otvoritveno slovesnost, ki ju pripravljajo v Velenju 15. februarja 2024.