Velenje nadaljuje gradnjo kolesarskega omrežja

Velenje – Ker vreme to omogoča, je občina Velenje v teh dneh začela z gradnjo projekta CTN Mestno kolesarsko omrežje – zahod. Gre za gradnjo 8.171 metrov kolesarskih poti, štirih pokritih kolesarskih parkirišč, dveh novih Bicy postaj s kolesi in večjega zunanjega parkirišča za skoraj 200 koles. Stroški za ta obsežen projekt znašajo 1,8 milijona evrov. Od tega bo občina večji del sredstev črpala iz evropskih skladov za regionalni razvoj.

V sklopu ureditve kolesarskega omrežja se bodo urejene naslednje povezave:

  • Velenjka–Velenjsko jezero, Velenjska plaža–deponija (vključno z dvema brvema in podvozom pod ľeleznico) – 4.988 metrov,
  • Cesta talcev – 713 metrov,
  • Jenkova cesta (med Tomšičevo in Kidričevo cesto) – 250 metrov,
  • ob Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski – 250 metrov,
  • pot ob Paki (med Jenkovo cesto in TC Supernova) – 480 metrov,
  • ob železniški progi (med Cesto talcev in Gorenjem) – 370 metrov,
  • ob Cesti Simona Blatnika in Cesti na jezero – 1.120 metrov.

Uredili bodo tudi štiri pokrita kolesarska parkirišča za skupno več kot 120 koles. Dve pokriti kolesarski parkirišči bosta ob sedežu družbe Gorenje – Hisense, in sicer za 85 koles, eno ob Velenjski plaži za 22 mest in eno pri Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega za 16 koles. Uredili bodo tudi dve novi postaji Bicy s kolesi, in sicer za 20 parkirnih mest na Velenjski plaži, za 8 parkirnih mest pa v Stari vasi. Na Velenjski plaži bodo uredili še dodatnih 44 odprtih parkirnih mest.

Vsa drevesa, ki bodo zaradi izgradnje kolesarskega omrežja odstranjena, bodo ustrezno nadomestili z novimi drevesi. Dela bo izvajalo podjetje Nivig, d. o. o., in bodo zaključena predvidoma do septembra letos.