Velenje med 100 EU podnebno nevtralnih in pametnih mest

Evropska komisija je razglasila 100 mest, ki bodo sodelovala v misiji podnebno nevtralna in pametna mesta do leta 2030. Na poziv se je prijavilo več kot 360 mest, tudi osem slovenskih, komisija pa je med njimi za sodelovanje izbrala Ljubljano, Kranj in Velenje.

Izbrana mesta bodo delovala kot eksperimentalna, inovacijska središča ter omogočila, da bodo do leta 2050 postala podnebno nevtralna vsa mesta v EU. Sodelujoča mesta bodo deležna predvsem podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjave dobrih praks, visoke prepoznavnosti in s tem povezane atraktivnosti za investicije in gospodarsko dejavnost.

Ukrepi preobrazbe za doseganje podnebne nevtralnosti segajo od zmanjševanja števila avtomobilov na fosilni pogon in povečevanja števila avtomobilov na alternativna goriva do povečanja števila javnih prevoznih sredstev v mestu, ozelenitve javnih streh, priključevanja vseh javnih stavb na toplovod, proizvodnje električne energije s postavitvijo fotovoltaičnih elektrarn na javne strehe in souporabe avtomobilov.