Velenje bo v letu 2024 obarvano zeleno

Foto: www.velenje.si (A. Videtič)

Na zadnji seji mestnega sveta so svetnikom predstavili Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 ter evropsko priznanje Zeleni list 2024, ki ga bo nosilo Velenje. Zaradi zapiranja premogovnika in prestrukturiranja se zavedajo, da je zelena tranzicija nujna. Velenje, Ljubljana in Kranj so mesta, ki so bila izbrana za sodelovanje v Misiji 100, programu Evropske komisije za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030.

Mesta sodelujejo v programu UP-SCALE, kjer bodo z inovativnimi pristopi testirala razogljičenje. V Velenju se bodo osredotočili na zmanjševanje porabe toplotne energije in izdelali digitalno orodje za simulacije učinkov ukrepov učinkovite rabe energije za posamezni objekt. V najvišji možni meri želijo občane seznaniti o pomenu izvedb energetskih sanacij, jih informirati tudi o prenovi daljinskega sistema in prehodu na nizkotemperaturni režim. Končni cilj ostaja isti: s številnimi skupnimi ukrepi zmanjšati porabo toplotne energije. Sodelujejo z Institutom Jožefa Stefana in s podjetjem Envirodual. Prejeli so tudi evropski naziv Zeleni list, ki prinaša finančna sredstva za načrtovane dejavnosti v 2024, prepoznati pa želi dobre okoljske rezultate mest, spodbujati razvoj okoljske zavesti ter identificirati mesta kot zelene ambasadorje.

Program za naslednje leto na MO Velenje oblikujejo s sodelovanjem z javnimi zavodi, posamezniki in podjetji. Nov slogan, s katerim želijo doseči čim več ljudi, je “mi spreminjamo, mi premikamo, mi rastemo (we change, we move, we grow).” Cilji vključujejo dvig okoljske ozaveščenosti, uvedbo trajnih praks in podporo drugim strategijam.

Spremeniti nameravajo tudi znanje in navade z ozaveščevalno kampanjo ter s trajnostnimi ukrepi na področju mobilnosti. Načrtujejo tudi vzpostavitev knjižnice stvari ter  koncert ob otvoritvi tega posebnega leta. Nastopila bo Nina Pušlar, odvijal pa se bo 14. februarja. V Kulturnem domu bo sledila strokovna konferenca o upravljanju zelenih površin, dan kasneje, 15. februarja pa bo tudi otvoritvena slovesnost.