Velenje bo dobilo Urbani park

Velenje – Na seji Sveta Mestne občine Velenje je bil danes predstavljen letni program športa v občini za prihodnje leto, za katerega bo občina namenila 4.265.509 evrov. Naslednje leto bo tudi najpomembnejša investicija prav s področja športa, in sicer izgradnja novega urbanega parka, ki bo zajemal 2 tisoč kvadratnih metrov velik skejt park, dve igrišči za ulično košarko in 1.300 kvadratnih metrov veliko balvansko dvorano. Vrednost naložbe je ocenjena na 1.455.000 evrov.

Pri projektiranju Urbanega parka je občina k sodelovanju pritegnila društvo Urbanih športov DUŠA in projektanta Roka Polesa. V urbani park so umestili skejt objekte, ki so po njihovem mnenju najprimernejši. Pri pripravi dokumentov za Urbani park – balvanskih vsebin, je sodeloval tudi Gorazd Hren, selektor plezalne reprezentance Republike Slovenije.

Gradnja bo potekala v dveh fazah. Prva je izgradnja urbanega parka. V sklopu balvanske dvorane bo zgrajen dvoetažni objekt, ki bo del dvorane. V prvem nadstropju bodo sanitarije, avla za potrebe balvanske dvorane in kavarna. V drugem nadstropju pa bodo mala plezalnica (velika sto kvadratnih metrov), odprt in zaprt ogrevalni prostor za plezalce ter garderobe. V naslednjih letih pa bodo s pomočjo EU sredstev opremili dvorano s plezalno opremo.

Mestna občina Velenje bo v naslednjem letu za tekoče transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam preko razpisov namenila 539.500 evrov, za sofinanciranje športnih programov in področij 247 tisoč evrov, za naložbe, obnovo, obratovanje in vzdrževanje športne infrastrukture 2.300.409 evrov, za delovanje ŠRZ Rdeča dvorana 1.173.600 evrov, nagrade za športne dosežke 5 tisoč evrov. Skupaj bodo za letni program športa v 2022 namenili tako 4.265.509 evrov.