Velenje bo dobilo prva oskrbovana stanovanja

V stanovanjskem fondu Mestne občine Velenje je trenutno 884 stanovanj, od tega 849 neprofitnih, 26 službenih in 9 bivalnih enot za reševanje nujnih stanovanjskih problemov. V teh dneh pa bodo na velenjski upravni enoti vložili dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo stolpiča, v katerem bo 15 neprofitnih oskrbovanih stanovanj. Po njih je namreč veliko povpraševanje, saj je že 15 odstotkov prebivalcev občine starostnikov, velenjska občina pa doslej oskrbovanih stanovanj ni imela. Stolpič bodo zgradili na občinski zemlji pod desetorčkom ob kidričevi cesti, v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih. Polovico sredstev za 1 milijon 200 tisoč evrov vredno investicijo naj bi prispeval republiški Stanovanjski sklad, 25 % inevstije naj bi pokrili s posojilom, preostalo pa s proračunskimi sredstvi.