Vedno več urejenih otroških igrišč

Mestna občina Velenje ima v upravljanju 15 otroških igrišč in ker toplejši dnevi privabljajo tudi več obiskovalcev, so 13 otroških igrišč pridobili oceno varnosti. Namestili s0 table z imeni otroških igrišč, saj so lani vsa igrišča poimenovali. Kjer je bilo potrebno, so postavili nova igrala, stara odstranili, igrala prebarvali in uredili varnostne podlage. V teh dneh na Pikinem igrišču delajo še zadnje ureditve obstoječih igral, v načrtu pa je tudi obnova Gusarjevega igrišča in pridobitev ocene varnosti zanj. V prihodnosti načrtujejo izgradnjo posebnega plezalnega igrala, ki bo postavljeno na Pikino igrišče in bo velika atrakcija, saj bo edinstveno v Sloveniji.