Večji turistični obisk Velenja

Velenje – V velenjskem Turistično informacijskem centru so do meseca oktobra zabeležili tolikšen obisk turistov kot lani v celem letu. Zagotovo je k večjemu obisku Velenja pripomogla velenjska plaža, ki je po njihovi anketi sodeč imela obiskovalce iz vse Slovenije in tudi iz tujine. Dnevno jo je obiskalo tudi po več kot 1000 obiskovalcev. Velenjski Tic je do konca oktobra obiskalo nekaj več kot 30 tisoč obiskovalcev, velenjsko plažo pa naj bi poleti obiskalo več kot 50 tisoč obiskovalcev. Večina gostov se je v Velenju zadržala le en dan, kar dokazuje število nočitev, ki se ni povečalo. So pa v Ticu prodali več turističnih spominkov kot lani, več je bilo tudi zanimanja za turistična vodenja po Velenju. Tu beležijo 10 odstoten porast.