Večji nadzor za manj vandalizma

Na včerajšnjem zasedanju Sosveat za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje je bila glavna točka naraščajoč problem vandalizma v mestu. Na sestanku so člani sosveta predstavili stanje v svojih institucijah in izpostavili najbolj kritične točke, kjer se pojavljajo vandalistična dejanja. Župan je predlagal, da se določi pet najbolj problematičnih lokacij, kjer se takšna dejanja najpogosteje pojavljajo, in na teh območjih izvede poostritev nadzora. To vključuje najem dodatnega osebja, ki bo redno spremljalo in nadzorovalo te točke.

Poleg tega so občane pozvali k sodelovanju in jih spodbudili, da v primeru, da so priče vandalističnim dejanjem ali sumijo takšna dejanja, nemudoma to prijavijo pristojnim organom. S tem namenom so predstavili številke za prijavo, vključno s številko 113, Policijsko postajo Velenje na telefonsko številko 03 89 86 100 ter redarsko službo Skupne občinske uprave SAŠA regije na telefonsko številko 03 89 61 748. Poudarili so, da je sodelovanje občanov ključno pri obvladovanju vandalizma, saj lahko le skupaj s pravim odzivom in prijavami dosežejo uspešno obvladovanje tega problema.

Vodja Skupne občinske uprave SAŠA regije, Sonja Glažer, je poudarila, da redarji že sodelujejo s policisti pri izvajanju patrulj, kar bo ostalo ključno tudi v bodoče. Tudi načelnik Policijske postaje Velenje, Boštjan Debelak, je opisal, da so v mestu že izvajali redne patrulje v večernih urah, pri čemer so opazili padec kršitev reda in miru za 32 % v primerjavi z lansko leto, vendar pa so zabeležili 11 % več kaznivih dejanj, vključno z vlomi, tatvinami in poškodbami tuje lastnine.

Sprejeta strategija je usmerjena k učinkoviti zaustavitvi vandalizma in zagotavljanju varnosti občanov v Mestni občini Velenje. S pomočjo nadzora, sodelovanja občanov in strožjih sankcij za storilce vandalizma si prizadevajo ohranjati red in mir v mestu ter se učinkovito boriti proti takšnim neželenim dejanjem.